Chú ýMời bạn truy cập Blog thủ thuật máy tính chuyên sâuTruy cập ngay

Hướng dẫn cách mã hóa và giải mã tệp và thư mục trên Windows 10 bằng LeoMoon QuickCrypt

Posted by on 1 Comments
Để bảo mật tệp trên máy tính Windows 10 là mã hóa toàn bộ phân vùng bằng BitLocker hoặc bằng nhiều loại lưu trữ khác nhau. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ thường liên quan đến một nguồn lưu trữ bên thứ ba như 7-Zip.

Nhưng có một số phần mềm của bên thứ ba sử dụng các phương pháp khác nhau để khóa các tệp và thư mục trên máy tính. LeoMoon QuickCrypt là một trong những phần mềm như vậy. Nó sử dụng Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao tiêu chuẩn công nghiệp (AES 256- CBC) để mã hóa các tệp và thư mục.

Hướng dẫn cách mã hóa và giải mã tệp và thư mục trên Windows 10 bằng LeoMoon QuickCrypt

Phần mềm QuickCrypt có các tính năng chính sau:
   - Kích thước nhỏ.
   - Sử dụng thuật toán mã hóa AES256-CBC mạnh mẽ.
   - Các tệp được mã hóa tương thích với Windows, Linux và macOS
   - Bao gồm một trình tạo mật khẩu.
   - Để sử dụng tốt nhất phần mềm này, trước tiên hãy tải xuống thiết lập và chạy nó.

Nó chỉ nặng 18,4 Megabyte và rất dễ cài đặt. Bạn cần trích xuất thiết lập từ kho lưu trữ và chạy nó như mọi thiết lập khác.

Cách mã hóa tập tin
    - Trong tab Encrypt, bạn có thể nhấn nút đó để chọn tệp cần mã hóa từ trình chọn tệp.
    - Bây giờ bạn cần thiết lập mật khẩu và sau đó xác nhận kết hợp mật khẩu để chúng khớp.
    - Bạn có thể kiểm tra tùy chọn Delete Source để xóa tệp gốc trong khi mã hóa nó.
    - Cuối cùng, chọn Encrypt và nó sẽ tạo một tệp mới ở cùng vị trí với phần mở rộng .aes,

Cách giải mã tập tin
    - Để giải mã tập tin, hãy mở QuickEncrypt và chuyển đến tab Decrypt.
    - Tương tự, chọn tệp .aes để giải mã, nhập mật khẩu bạn đã đặt trước đó và chọn Decrypt. Nó sẽ giải mã tập tin trong cùng một vị trí.

Bạn có thể mở tab Pass Gen để tạo mật khẩu phức tạp dựa trên các tham số đã cho khác nhau để sử dụng.

Điều đáng chú ý là bạn cần cài đặt phần mềm này để sử dụng các tính năng đã nêu ở trên. Bạn có thể tải về các thiết lập từ trang chủ của nó : CLICK HERE

Chúc bạn thành công

1 Comments for "Hướng dẫn cách mã hóa và giải mã tệp và thư mục trên Windows 10 bằng LeoMoon QuickCrypt"

avatar

cách mã hóa và giải mã tệp và thư mục trên Windows 10 bằng LeoMoon QuickCrypt