Chú ýMời bạn truy cập Blog thủ thuật máy tính chuyên sâuTruy cập ngay

Hướng dẫn cách hạ cấp kernel trong Linux đơn giản nhất

Posted by on 0 Comments
Tin vui là nếu gần đây đã cập nhật lõi nhân của bạn nhưng hầu như nó vẫn đang dựa trên lõi nhân cũ. Trường hợp là khi bạn update bạn ngay lập tức uninstalled lõi nhân cũ, đó không phải là ý hay.

Trên một số hệ thống, các hạt nhân cũ hơn sẽ được hiển thị ở đây, trong khi trên Ubuntu, bạn sẽ cần phải chọn các tùy chọn Nâng cao cho Ubuntu để tìm các hạt nhân cũ hơn.

Loại bỏ hạt nhân vấn đề
Nếu bạn đã khởi động vào máy tính và mọi thứ đều hoạt động như dự định, hạt nhân được nâng cấp có thể là vấn đề. Về mặt kỹ thuật bạn có thể chỉ làm điều này mỗi khi bạn khởi động máy tính của mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu loại bỏ kernel có vấn đề.


Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các công cụ quản lý gói phân phối của bạn. Điều này sẽ khác nhau dựa trên hệ thống mà bạn sử dụng. Bạn cũng cần biết phiên bản kernel bạn muốn loại bỏ. Điều này có thể được tìm thấy trong quá trình khởi động tại màn hình GRUB. Đối với Ubuntu và các bản phân phối dựa trên apt khác, bạn có thể sử dụng một lệnh như sau:
sudo apt remove linux-image-VERSION-generic linux-headers-VERSION-generic
Bạn có thể thay thế VERSION ở trên bằng số phiên bản chính xác của hạt nhân sự cố mà bạn đang tìm cách loại bỏ. Nếu bạn chỉ muốn giữ chúng lại một lúc, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
sudo apt-mark hold linux-image-generic linux-headers-generic

Tránh các vấn đề trong tương lai
Một trong những cách dễ nhất để tránh loại vấn đề này là tránh cập nhật ngay. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để xem liệu có bất kỳ báo cáo nào về người dùng gặp sự cố kernel sẽ xuất hiện không. Bạn đặc biệt nên để mắt đến những người dùng có phần cứng tương tự như bạn.

Chúc bạn thành công.

0 Comments for "Hướng dẫn cách hạ cấp kernel trong Linux đơn giản nhất"