Chú ýMời bạn truy cập Blog thủ thuật máy tính chuyên sâuTruy cập ngay

Cách thay đổi giá trị độ sáng mặc định của thiết bị Microsoft Surface 2019

Posted by on 0 Comments
Các thiết bị như Microsoft Surface cho phép tối ưu hóa quản lý năng lượng bằng cách định cấu hình cài đặt độ sáng. Hãy nhanh chóng hướng dẫn bạn quá trình định cấu hình hoặc thay đổi giá trị độ sáng mặc định cho thiết bị Surface.

1] Công cụ msi Surface_Brightess_ControlCông cụ có sẵn để tải xuống với Surface Tools cho CNTT. Khi được cài đặt trên thiết bị đích, công cụ sẽ tự động làm mờ màn hình khi không sử dụng và bao gồm các tùy chọn cấu hình sau:
   - Period of inactivity before dimming the display.
   - Brightness level when dimmed.
   - Maximum brightness level when in use.

Tên tệp, hiện tại, hiển thị dưới dạng Surface_Brightess_Control_v1.12.139.0.msi và kích thước khoảng 992 KB.

2] Định cấu hình giá trị thông qua các mục Regedit
Khởi chạy hộp thoại ‘Run. Nhập văn bản ‘Regedit vào và nhấn Enter


Sau đó, điều hướng đến đường dẫn sau -
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Surface\Surface Brightness Control\
Định cấu hình bất kỳ một trong các tùy chọn sau, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn:
   - Brightness Control Enabled - Nó cho phép người dùng bật hoặc tắt Kiểm soát độ sáng bề mặt.

   - Brightness Control On Power Enabled - Nó tắt Kiểm soát độ sáng bề mặt khi thiết bị được kết nối trực tiếp với nguồn điện. Để tắt Kiểm soát độ sáng bề mặt khi cắm nguồn, đặt giá trị thành ‘00. Nếu bạn không định cấu hình cài đặt này, Surface Brightness Control sẽ bật.

   - Full Brightness Cài đặt này cho phép xác định phạm vi độ sáng tối đa cho thiết bị (0-100). Nếu không được định cấu hình, phạm vi độ sáng tối đa cho cài đặt này vẫn được đặt ở mức 100 phần trăm.

   - Inactivity Timeout - Nó cho phép người dùng xác định hoặc chỉ định khoảng thời gian không hoạt động trước khi làm mờ thiết bị. Nếu không được chạm, thời gian chờ không hoạt động sẽ tự động được đặt thành 30 giây, theo đó màn hình thiết bị bị mờ.

Chúc bạn thành công

0 Comments for "Cách thay đổi giá trị độ sáng mặc định của thiết bị Microsoft Surface 2019"